Monthly Archives: August 2011

致外傭的公開信(菲文版)

Hong Kong ay palaging bukas, multi-kultural na lungsod, walang diskriminasyon laban sa lahi, kasarian, o relihiyon. Tuwing Linggo at pampublikong mga opisyal, mayroong isang malaking bilang ng mga dayuhang domestic helpers na pagtitipon sa paligid sa distrito tulad ng sentral … Continue reading

Posted in 反對外傭居港權, 攻民黨功績列表 | Tagged , | Leave a comment